លំហាត់ចុងក្រោយដើម្បីកែលម្អឥរិយាបថ (សាមញ្ញនិងមានប្រសិទ្ធភាព)

ឥរិយាបថមិនល្អធ្វើឱ្យអ្នកមើលទៅមិនទាក់ទាញនិងមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតាមលំហាត់ទាំង ៧ នេះដើម្បីកែលម្អឥរិយាបថអ្នកនឹងមើលទៅមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល។

វិធីកម្ចាត់សាច់ដុំឈឺយ៉ាងលឿន (អ្វីដែលដំណើរការនិងអ្វីដែលមិន)

ពិនិត្យឡើងវិញនូវជំនឿមិនត្រឹមត្រូវអំពីការជាសះស្បើយពីការឈឺសាច់ដុំនិងពន្យល់ពីអ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីកម្ចាត់ការឈឺសាច់ដុំ។ យើងគ្របដណ្តប់របបអាហារការគេងលំហាត់ប្រាណនិងច្រើនទៀត!

មូលហេតុទាំង ១២ នៃការឈឺឆ្អឹងខ្នងខាងស្តាំផ្នែកខាងក្រោម (និងវិធីបំបាត់វា)

តើអ្នកកំពុងតែឈឺឆ្អឹងខ្នងខាងស្តាំទាបមែនទេ? រកមូលហេតុនៃការឈឺខ្នងខាងស្តាំផ្នែកខាងក្រោមរបស់អ្នកនិងអ្រងួនឈឺខ្នងរបស់អ្នកដោយប្រើថ្នាំនៅផ្ទះ។

ស្នាមជង្គង់ចំនួន ១០ សម្រាប់បំបាត់ការឈឺចាប់ជង្គង់

សន្លាក់ជង្គង់គឺជាផ្នែកមួយនៃការសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹះរបស់យើង។ អនុវត្តការពត់ជង្គង់ទាំង ១០ នេះដើម្បីបំបាត់ការឈឺជង្គង់និងធ្វើឱ្យសុខភាពជង្គង់មានភាពប្រសើរឡើង។

ខ្សែក្រវ៉ាត់ខាងក្រោយ ៧ ល្អបំផុតសម្រាប់បំបាត់ការឈឺចាប់

ការលាតសន្ធឹងផ្នែកខាងក្រោមជាច្រើនអាចជួយសម្រាកសាច់ដុំ។ នៅទីនេះយើងនឹងទៅមើលផ្នែកខាងក្រោយទាបបំផុតដើម្បីជួយធ្វើឱ្យជីវិតរបស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើង។

ឱសថបុរាណលឿន ៧ យ៉ាងសម្រាប់សាច់ដុំទាញនៅក

មានសាច់ដុំទាញនៅកមែនទេ? អត្ថបទនេះនឹងពិនិត្យមើលមូលហេតុដែលអ្នកទាញសាច់ដុំទាញនៅករបស់អ្នកនិងវិធីជួយសម្រាល (និងការពារ) ការឈឺចាប់។

វិធីល្អបំផុតក្នុងការគេងដើម្បីបំបាត់ជម្ងឺទូទៅទាំង ៧

តើអ្នកកំពុងគេងលក់ក្នុងទីតាំងត្រឹមត្រូវមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកភ្ញាក់ពីគេងដោយការឈឺចាប់នៅខាងក្រោយឬស្មាកអ្នកនឹងចង់អានរឿងនេះហើយរៀនពីវិធីគេងឱ្យបានល្អបំផុត។

វិធីគេងដោយឈឺខ្នងក្រោមដោយប្រើវិធីទាំង ១៣ នេះ

ការចំណាយពេលភ្ញាក់ពីគេងរបស់អ្នកដោយឈឺចាប់គឺមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ការគេងមិនលក់ដោយសារការឈឺឆ្អឹងខ្នងទាបអាចធ្វើឱ្យអ្នកអស់កម្លាំងហើយនៅតែឈឺចាប់។ ឆ្ងល់ពីរបៀបគេងជាមួយការឈឺឆ្អឹងខ្នងទាប? ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។

លំហាត់ពង្រឹងខ្នងល្អបំផុតចំនួន ១២ ដើម្បីបំបាត់ការឈឺឆ្អឹងខ្នងផ្នែកខាងក្រោម

ការឈឺឆ្អឹងខ្នងទាបមិនចាំបាច់កំណត់សកម្មភាពរបស់អ្នកទេ។ ជ្រើសរើសយកលំហាត់ពង្រឹងខាងក្រោយទាំងនេះហើយធ្វើការដើម្បីបំបាត់ភាពមិនស្រួលរបស់អ្នក។ មួយណានឹង y

វិធីការពារការឈឺចង្កេះពីការគេង (និងការជួសជុលរហ័សដើម្បីជួយអ្នក)

ឈឺកពីការគេងអាចបំផ្លាញថ្ងៃរបស់អ្នកមុនពេលវាចាប់ផ្តើម។ ប្រើគន្លឹះទាំងនេះដើម្បីការពារការឈឺកមិនឱ្យលូនចូលក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។