ការហូរឈាមទងផ្ចិត៖ នៅពេលដែលគួរព្រួយបារម្ភ

ការហូរឈាមតាមខួរឆ្អឹងខ្នងៈពេលណាគួរព្រួយបារម្ភ? ស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលធម្មតានិងអ្វីដែលមិនមាន - ហើយនៅពេលណាអ្នកគួរតែស្វែងរកជំនួយពីគ្រូពេទ្យ។

វិធីដើម្បីបំបែកទារកទើបនឹងកើត

នេះគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីវិធីដើម្បីបំបែកទារកទើបនឹងកើត។

តើទារកឈប់ស្តោះទឹកមាត់នៅពេលណា?

ឪពុកម្តាយថ្មីជាច្រើនឆ្ងល់ថាតើទារកឈប់ស្តោះទឹកមាត់នៅពេលណាហើយប្រសិនបើមានអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវ។ អត្ថបទនេះពន្យល់ពីអ្វីដែលធម្មតា - និងអ្វីដែលមិនមាន។

តើវាមានសុវត្ថិភាពទេក្នុងការប្រើថ្នាំ Ibuprofen ពេលបំបៅកូនដោយទឹកដោះ?

ថ្នាំមួយចំនួនមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ម្តាយដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះ។ ស្វែងយល់ថានៅទីនេះកំពុងប្រើថ្នាំ ibuprofen ខណៈពេលបំបៅកូនដោយទឹកដោះគឺជាគំនិតល្អ។

តើអ្នកគួរធ្វើអ្វីប្រសិនបើទារកយំគ្រាន់តែមិនត្រឹមត្រូវ?

តើសម្លេងយំរបស់កូនអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរថ្មីៗនេះទេ? បើដូច្នេះនេះជាសញ្ញាដែលអ្នកគួររកមើលហើយតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបើអ្នកគិតអ្វីខុស។

កាលវិភាគគេងនិងបំបៅទារកទើបនឹងកើត

កាលវិភាគបំបៅទារកនិងទម្លាប់គេងគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យកូនរបស់អ្នកដើម្បីរៀបចំឱ្យពួកគេមានសុភមង្គល។

21 គំនិតរូបភាពរបស់ទារកទើបនឹងកើតនៅបុណ្យណូអែល

នៅពេលបុណ្យណូអែលជិតមកដល់វាដល់ពេលហើយដើម្បីរៀបចំគំនិតរូបភាពមួយចំនួនសម្រាប់ទារកទើបនឹងកើតរបស់អ្នក។ សូមរីករាយ!

សញ្ញានៃការលូតលាស់លូតលាស់របស់ទារកទើបនឹងកើតនិងវិធីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយពួកគេ

នេះជារបៀបដើម្បីស្គាល់និងដោះស្រាយជាមួយនឹងការរីកលូតលាស់របស់ទារកទើបនឹងកើត។

ទម្ងន់ទារកទើបនឹងកើតជាមធ្យម

ចង់ដឹងអំពីអ្វីដែលធម្មតាសម្រាប់ការឡើងទម្ងន់របស់ទារកទើបនឹងកើត? ស្វែងយល់ថាតើកូនរបស់អ្នកដើរលើផ្លូវដែរឬទេ។

ហេតុអ្វីបានជាទារកទទួលការរំខាន?

ហេតុអ្វីបានជាទារកកើតរោគត្អើក? សូមអានដើម្បីស្វែងយល់អំពីបាតុភូតនិងអ្វីដែលឪពុកម្តាយអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឱ្យបញ្ហាកាន់តែប្រសើរឡើង។

កូនអ្នកយំម្តងទៀត។ ក្តៅពេកឬត្រជាក់ពេក?

តើកូនរបស់អ្នកយំម្តងទៀតទេ? នេះជាវិធីដើម្បីដឹងថាតើគាត់ក្តៅឬត្រជាក់ពេក។